You are here

Members

Director: Alper Yilmaz, PhD

Dr. Yilmaz's Curriculum Vitae

Dr. Yilmaz is Professor of Geo-Informatics at The Ohio State University. He is a senior member of IEEE and an active member of ASPRS and ISPRS. Dr. Yilmaz is currently chairing the ISPRS Working Group 5 of Technical Commission II on Dynamic Scene Understanding. He is serving as Editor-In-Chief for the Photogrammetric Engineering and Remote Sensing Journal. He has served as Associate Editor for the Computer Vision and Image Understanding Journal between 2014 and 2016 and the Machine Vision and Applications Journal between 2006 and 2011. Dr. Yilmaz has organized a number of conferences on Photogrammetry and Computer Vision fields. Dr. Yilmaz’s research has received over $11M in extramural funding. Dr. Yilmaz has published over 175 journal and conference papers which received more than 10,500 citations. Among other honors, he was awarded the Lumley Research Award(OSU) in 2012, and the Lumley Interdisciplinary Research Award (OSU) in 2015, honorable mention for the Masao Horiba Award (Japan) in 2016, Presidential citation of the ASPRS in 2019 for his service and contributions to the society. He has advised 22 PhD students to completion who have found position in prominent academic institutions, industry and government.

Current Members

PhD Students MSc Students Visiting Scholars
Guanyu Xu (GSC) xu.2168@osu.edu Yuci Han (CEG) Akif Durdu
Michael Karnes (CEG) karnes.30@osu.edu   Yao Guobia
Bing Zha (CEG) zha.44@osu.edu    
Yongsheng (Mike) Bai (CEG) (coadvised) bai.426@buckeyemail.osu.edu    
Jianli Wei (ECE) wei.909@osu.edu    
Shehan Perera (ECE) perera.27@osu.edu    

Alumni

Posdoc PhD Masters Visiting Scholars
Ashish Gupta
Muhammed (Taha) Koroglu
Shehan Perera
Mehmet Korkmaz
Polun Lai
Nima Ajam Gard
Sai Luo
Yatong Han
 
Ji Hyun Lee
Nima Ajam Gard
Jie Wan
 
Yujia Zhang
Yuchen Lai
Hu Junfeng
 
Oliver Nina
Abdullah Alanazi
Zhao Yafeng
 
Changlin Xiao
Adam Mattmuller
Xuhui Su
 
Sagar Deshpande
Jordan Lawver
Kemal Erdogan
 
Siavash HosseinyAlamdary
Vinod Khare
Meng Yi
 
Anuchit Sukcharoenpong
Mustafa Ozendi
Shirui Li
 
Ding Li
Rhae-Sung Kim
Mancheng Feng
 
Daniya Zamalieva
Panu Srestasathiern
Zeshu Zhang
 
Young Jin Lee
Kyoungjin Park
Huan Chang
 
Bernard Abayowa
 
Feng Wang
 
Heewon Lee
 
Prashast Bindal
 
Mohammed Al-Shahri
 
Weisen Pan
 
Kyoungjin Park
 
Levent Ozparlak
 
Jinwei Jiang
 
Haluk Eren 
 
Panu Srestasathiern
 
Aliye Kayis
 
Gabor Barsai
 
Jae-Soo Cho
 
Diego Mandelli
 
Kong-Hyun Yun
 
Lei Ding
 
 
 
Polun Lai